Hos HB Revision I/S har vi specialiseret os i at assistere mindre og mellemstore virksomheder med bogføring, momsopgørelse, årsrapport og skatteregnskab m.v.

Fælles for vore løsninger er at vi – i samarbejde med kunden – aftaler hvilke opgaver vi yder assistance med og hvilke kunden selv varetager.

På denne måde sikrer vi at vort tidsforbrug og derved vort honorar svarer til den ønskede assistance.

Som registrerede revisorer er vi registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over offentlig godkendte revisionsvirksomheder.

Som offentlig godkendte revisorer skal vi leve op til en række faglige krav og standarder samt løbende efteruddannelse. Vi er, som alle andre godkendte revisorer, underlagt løbende kvalitetskontrol fra revisortilsynet.

Registrerede revisorer er anerkendte på alle områder vedrørende attestationer, eksempelvis er vi godkendte til at udarbejde og revidere regnskaber for aktie- og anpartsselskaber.